Tips na behandeling

Tips na behandeling

Na buisjes plaatsen

Wanneer worden trommelvliesbuisjes geplaatst?

 1. Bij het telkens opnieuw optreden van acute middenoorontstekingen ondanks aangepaste medicamenteuze behandelingen. Dit vergt vooral bij kleine kinderen een aangepaste neustoillettage en lokale therapie.
 2. Bij een chronische vochtuitstorting achter het trommelvlies in het middenoor (lijm- of slijmoor); deze toestand kan de oorzaak zijn van een belangrijk gehoorverlies waardoor het kind problemen krijgt op school of bij een spraak- en taalontwikkeling
 3. Trofische stoornissen van het trommelvlies, met name na herhaalde ontstekingen en bij langdurig bestaan van een slijmoor wordt het trommelvlies dun en broos en het kan daarenboven beginnen vast te kleven op het middenoor of op de gehoorbeentjesketen wat tot een definitieve verminderde functie van het middenoor kan leiden.

Indien er bij een kind aanslepende oorproblemen bestaan, is het ook steeds belangrijk de neus- en keelholte goed na te kijken. Een geïnfecteerde neus, sinussen of adeno tonsillen zijn vaak een bron van dergelijke problemen. Vandaar dat bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes ook vaak adenoïden en/of tonsillen worden verwijderd samen met een eventuele sinusspoeling.

 

 

Procedure

Gewoon plaatsen van oorbuisjes kan gebeuren onder maskeranesthesie zonder narcose; hierbij wordt een kleine snede gemaakt in het trommelvlies en na aspiratie van het vocht wordt het buisje geplaatst.

De functie van het buisje bestaat erin het vocht te draineren en het middenoor te verluchten.

Indien ook adenoïden en/of tonsillen dienen te worden verwijderd dan gebeurt de ingreep onder een kortdurende algemene narcose.

Nazorgen

Het dagelijkse leven gaat gewoon door na het plaatsen van oorbuisjes, wel dienen beperkte voorzorgsmaatregelen genomen worden bij douchen en baden. Zwemmen en duiken is af te raden zonder oorpluggen (kan op maat gemaakt worden).

Mogelijke problemen

 1. Soms kan het oor toch nog ontsteken, dit uit zich door een lopend oor. Meestal kan dit vlot behandeld worden door lokaal het oor te reinigen, te aspireren en oordruppeltjes te instilleren en in het oor te blazen. Een antibiotica behandeling is dan normaal niet nodig.
 2. Normaal blijft het buisje langer dan 6 maanden ter plaatse, soms kan het spontaan vroegtijdig worden uitgestoten. Indien het naderhand nodig blijkt nieuwe buisjes te plaatsen, bestaan er ook andere vormen die langer ter plaatse blijven.
 3. Het buisje kan a functioneel worden en verstopt raken, het lukt echter vrij vaak dit gewoon op een consultatie te verhelpen door verstoppend oorsmeer of korstjes weg te nemen.
 4. Een zeer zeldzame keer blijft het trommelvlies open na verwijderen of verdwijnen van het buisje, dan kan het nodig zijn het trommelvlies later heelkundig te sluiten.

Na poliepen verwijderen

Ontslag gebeurt na een half dagje opname. Wanneer uw kindje lastig of onrustig is of klaagt over oorpijn of keelpijn mag een pijnstillende zetpil ovv paracetamol gegeven worden. Uw kind de eerste dag rustig houden en ‘s avonds licht verteerbare voeding geven. Matige koorts de eerste 2 dagen en licht bloedverlies bij neusspoelingen is normaal.

 

Na amandel wegname

Voeding

 • Dag 1: koud water (niet-bruisend, geen fruitsap) ’s avonds zeer koude melk of roomijs
 • Dag 2: half vloeibaar voedsel of alles wat niet te hard of te warm is (bijvoorbeeld: pudding, yoghurt, roomijs, …)
 • Dag 3-4: vaster en warmer voedsel is toegelaten (bijvoorbeeld: gekookte groenten, filet americain, soep, zachte kaas, …)
 • Dag 5: geleidelijk overgaan naar normale voeding. Wel een tiental dagen opletten voor prikkelende, te harde of te warme spijzen (geen harde broodkorsten, harde frietjes of snoepjes, …)

 

 

 

Nazorg

De eerste dag: RUST en regelmatig koud water drinken

U mag uw kind gedurende de eerste 3 dagen een uur voor de maaltijden een pijnstillende suppo geven (paracetamol, type Perdolan mono, aspirine-bevattende medicatie is uit den boze! Matige koorts de avond na de ingreep is normaal, u mag gerust nog een suppo geven.

Zolang uw kind koorts heeft, moet het binnen blijven, indien koortsvrij mag het naar buiten zo de weersomstandigheden het toelaten. Het is nodig dat uw kind keelbewegingen maakt (slikken en spreken) om een vlugge genezing te bevorderen. Daarom: beter 6 à 8 kleine porties eten ipv 3 keer een hoofdmaaltijd.

Oorpijn, witte vlekken in de keel, slechte adem, zwarte stoelgang zijn normale verschijnselen de eerste dag na de ingreep. Een tiental dagen na de ingreep moet uw kind goed door de neus kunnen ademen, een eventuele gewoonte van mondademen moet dan afgeleerd worden door zijn/haar aandacht te vestigen op neusademhaling

Een controle-onderzoek is aangewezen een week na de ingreep.

Onze locatie