Oor

Oor

Aandoeningen

 • Drukgevoel op de oren
 • Chronische of acute oorpijn (otitiden)
 • Gaatje in het trommelvlies of trommelvliesperforatie
 • Gehoorsdaling
 • Lawaai: schade en overgevoeligheid voor lawaai (hyperacousie)
 • Tinnitus
 • Draaiduizeligheid of vertigo
 • Ziekte van Menière
 • Plotse doofheid
 • Acousticus neurinoom

Behandelingen

 • Diabolo’s plaatsen ( buisjes) onder plaatselijke verdoving en onder algemene verdoving
 • Correctie van trommelvliesperforatie

Testen

 • Audiometrie
 • Impedantiemetrie
 • BERA onderzoek

Voorschriften

 • Voorschrift voor logopedie
 • Voorschrift voor hoorapparaat

Onze locatie