Wanneer worden trommelvliesbuisjes geplaatst?

 1. Bij het telkens opnieuw optreden van acute middenoorontstekingen ondanks aangepaste medicamenteuze behandelingen.
  Dit vergt vooral bij kleine kinderen een aangepaste neustoillettage en lokale therapie.
 2. Bij een chronische vochtuitstorting achter het trommelvlies in het middenoor (lijm- of slijmoor); deze toestand kan de oorzaak
  zijn van een belangrijk gehoorverlies waardoor het kind problemen krijgt op school of bij een spraak- en taalontwikkeling
 3. Trofische stoornissen van het trommelvlies, met name na herhaalde ontstekingen en bij langdurig bestaan van een slijmoor
  wordt het trommelvlies dun en broos en het kan daarenboven beginnen vast te kleven op het middenoor of op de
  gehoorbeentjesketen wat tot een definitieve verminderde functie van het middenoor kan leiden.

Indien er bij een kind aanslepende oorproblemen bestaan, is het ook steeds belangrijk de neus- en keelholte goed na te kijken. Een geïnfecteerde neus, sinussen of adeno tonsillen zijn vaak een bron van dergelijke problemen. Vandaar dat bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes ook vaak adenoïden en/of tonsillen worden verwijderd samen met een eventuele sinusspoeling.

Procedure

Gewoon plaatsen van oorbuisjes kan gebeuren onder maskeranesthesie zonder narcose; hierbij wordt een kleine snede gemaakt in het trommelvlies en na aspiratie van het vocht wordt het buisje geplaatst.

De functie van het buisje bestaat erin het vocht te draineren en het middenoor te verluchten.

Indien ook adenoïden en/of tonsillen dienen te worden verwijderd dan gebeurt de ingreep onder een kortdurende algemene narcose.

Nazorgen

Het dagelijkse leven gaat gewoon door na het plaatsen van oorbuisjes, wel dienen beperkte voorzorgsmaatregelen genomen worden bij douchen en baden. Zwemmen en duiken is af te raden zonder oorpluggen (kan op maat gemaakt worden).

Mogelijke problemen

 1. Soms kan het oor toch nog ontsteken, dit uit zich door een lopend oor. Meestal kan dit vlot behandeld worden door lokaal het oor
  te reinigen, te aspireren en oordruppeltjes te instilleren en in het oor te blazen. Een antibiotica behandeling is dan normaal niet nodig.
 2. Normaal blijft het buisje langer dan 6 maanden ter plaatse, soms kan het spontaan vroegtijdig worden uitgestoten.
  Indien het naderhand nodig blijkt nieuwe buisjes te plaatsen, bestaan er ook andere vormen die langer ter plaatse blijven.
 3. Het buisje kan a functioneel worden en verstopt raken, het lukt echter vrij vaak dit gewoon op een consultatie te verhelpen
  door verstoppend oorsmeer of korstjes weg te nemen.
 4. Een zeer zeldzame keer blijft het trommelvlies open na verwijderen of verdwijnen van het buisje, dan kan het nodig
  zijn het trommelvlies later heelkundig te sluiten.